Alapítványunk célkitűzése

Az egyén a személyes kapcsolataiban és kapcsolódásain keresztül integrálódik szűkebb családi és baráti, tágabb lokális és társadalmi közegébe, ahol képességeinek tükrében és erőfeszítéseinek hatására tud megnyilvánulni. Ahhoz, hogy a lehetőségeit jól tudja kamatoztatni, személyiségében érettebb és döntéseiben tudatosabb jelenlétet kell megvalósítania.

“Célunk, hogy a velünk együttműködő családok gyermekei és szüleik kompetenciáikat minél inkább kiteljesítsék, tudatos döntéseikkel minél sikeresebb és boldogabb életet éljenek.”

Konkrét céljaink:

  • Módszerünk folyamatos monitorozása és szükség szerinti fejlesztése
  • Módszerünk minél szélesebb körben való ismertté tétele
  • Módszerünk oktatása
  • Infrastruktúránk fejlesztése
  • Terapeutáink támogatása és motiválása személyes fejlődésre
  • Műhelymunka, ahol lehetőség van a közös együtt gondolkodásra és szükség esetén a szupervízióra