Állapotfelmérés

Állapotfelmérésre kedden és csütörtökön, a délelőtti órákban tudunk lehetőséget biztosítani.

Átfogó vizsgálati módszerünk:

  • Anamnézis felvétel
  • Mozgásos idegrendszeri érettség vizsgálat
  • Biomechanikai állapotfelmérés
  • Differenciált beszédhanghallás vizsgálata
  • Anyanyelvi készségek felmérése
  • Kognitív funkciók feltérképezése
  • Családszociológiai megfigyelések

Az első találkozás alkalmával meg tudjuk állapítani, hogy van-e a tünetek mögött idegrendszeri éretlenség. Keressük az ok-okozati összefüggéseket egyéb területeken is, mint pl.: táplálkozás, életmód, nevelési attitűd,család szerkezete és működése, szociális készségek…

Az első találkozás a Kerek-Világ Házban

A vizsgálat célja, hogy kiderítsük, mire van szüksége gyermekének a továbblépéshez, fejlődéshez. Illetve kiderítsük, hogy mik azok a területek, ahol fejlesztésre szorul és ez alapján tudjuk hatékonyan végezni a terápiát.

A vizsgálatot megelőzi egy anamnézis felvétele a szülővel, amit kérünk szépen a honlapon kitölteni.

Előzetes időpont egyeztetést követően kerül sor a vizsgálatra, mely mindkét szülő folyamatos jelenlétében zajlik.

Egy időben csak egy családdal dolgozunk, hogy teljes figyelmet tudjunk adni.

Az előzőleg kitöltött Anamnézis lapot, valamint a gyermekről korábban készült, hozott dokumentációkat elemezzük végig a szülőkkel, értelmezve a fellelhető összefüggéseket. A vizsgáló személy megfigyeli és elemzi közben a gyermeket és a szülői megnyilvánulásokat.

A teljes folyamat 1,5-2,5 óra hosszan tart, ez idő alatt a gyermek eleinte csak figyeli az eseményeket, van ideje akklimatizálódni.

A gyermek korának és állapotának tükrében különböző egyszerűen kivitelezhető, ha kell játékos formában történő felmérést asztali szituációban végzünk.

Ha a gyermek állapota megengedi, akkor felvesszük a differenciált beszédhang tesztet. Vizsgáljuk az anyanyelvi készségszintet.

Megnézzük a gyermek izomegyensúlyi (biomechanikai) állapotát, félig levetkőzve, hogy a gerinc szabadon látható legyen.

Mozgásos vizsgálattal megnézzük az idegrendszer érettségét, feltérképezzük a biológiai életkortól való eltéréseket.

Mindkét szülő jelenlétében összefoglaljuk a megfigyelt és a szülőktől kapott információk alapján a gyermek állapotát, és annak lehetséges fejlesztési módjait.

Tájékoztatást adunk a házban folyó munkáról, és amennyiben szükséges javaslatot teszünk más szakemberek bevonására.

Igény szerint írásbeli értékelést adunk az elvégzett vizsgálatról.

Kitöltendő vizsgálati lapok