Holisztikus Mozgásos Személyiségfejlesztő Terápia
Saját terápiás módszer, mely az Alapozó Mozgásterápia és a Komplex Mozgásfejlesztés gyökereiből fejlődött tovább, amely magába foglalja az anyanyelvi, tanulási készségfejlesztést, biomechanikai elakadások kiegyensúlyozását, és a családrendszer stabilizálását a családokkal való szoros együttműködést. Szükség esetén kiegészítő terápiákat alkalmazunk.
Az intervenció elsődleges színtere a mozgás, melyen keresztül kiépülnek a megfelelő agyi kapcsolatok a külvilág ingereinek a feldolgozására. Ennek célja, hogy az idegrendszert felépítő neuronhálózat szervezettsége és működése elérje az egyén számára az optimumot. A mozgások egymásra épülő rendszer szerint az egyszerűtől az egyre bonyolultabbig haladnak, abban a tempóban, amit az egyén elbír. A gyakorlatokkal újraindítjuk az agy érési folyamatait, születéstől kezdve a magasabb szintek felé haladva. A mozdulatok kivitelezése nagy számban, hetente többször ismételve adja a lehetőséget a stabil agyi struktúra kialakítására.  Az agy a mozgáson keresztül épül és érik. A rendszer egy személyen belül összetett és csak akkor működik jól, ha az egyes területek harmóniában és egyensúlyban vannak minden szinten. Az agy érési folyamatai egymásra épülnek. A gyenge, hiányos alapok akadályozzák a magasabb szintű működést és destruktív hatással vannak a személyiség egészére.
 
Egyediségünk:

– 2 éves kortól kezdünk dolgozni a gyerekekkel, ha erre alapos indok van.

– Nincsen felső korhatár, ugyanis az agy élethosszig fejleszthető.

–  A teljes családot támogatjuk, segítjük a közös tudatos fejlődésüket.

– A gyerekeket egyedi, vagy kiscsoportos foglalkozásokon fejlesztjük.

– A szülőkkel támogató beszélgetéseken, edukatív találkozásokon működünk együtt.

– Szükség esetén a gyermekkel “Anyanyelvi zenei fejlesztéssel” dolgozunk.

– Holisztikus szemlélettel dolgozunk, teljességében kezeljük a problémát. A gyermeket az első találkozástól folyamatosan a biomechanikai státusza, a helytelen táplálkozásból eredő zavarok, az éretlenségek, a család működési mechanizmusa, a közösség hatása, az aktuális hangulatának tükrében szemléljük és kezeljük.

– A közeg, ami körülöleli a gyermekeket a folyamat során megértő, támogató, kellő mértékben elváró és lehetőség szerint ítélkezésmentes, ám stabilan strukturált és kellően szabályozó kell, hogy legyen. Ez nem csak a terápiás termi helyzetekre nézve szabály, hanem ilyen légkört kívánatos a családban is megteremteni.

Tekintettel arra, hogy a terápiás folyamat nem az élettől szeparáltan történik, hanem a mindennapok részeként, ezért a megszerzett előnyöket automatikusan hasznosítják, és szinte észrevétlenül válnak egyre könnyedebbé a családban a mindennapok és megjelennek a társadalmi közegükben a kisebb-nagyobb sikerek.

Az egyén a személyes kapcsolataiban és kapcsolódásain keresztül integrálódik szűkebb családi és baráti, tágabb lokális és társadalmi közegébe, ahol képességeinek tükrében és erőfeszítéseinek hatására tud megnyilvánulni. Ahhoz, hogy a lehetőségeit jól tudja kamatoztatni, személyiségében érettebb és döntéseiben tudatosabb jelenlétet kell megvalósítania.

Célunk, hogy a velünk együttműködő családok gyermekei és szüleik kompetenciáikat minél inkább kiteljesítsék és minél boldogabb életet éljenek. 

 

Optimális esetben a központi idegrendszer fejlesztése akkor ér el sikert, ha a gyermek kialakulatlanságait alap strukturális szinten kezeli, s nem csak funkciókat akar kiépíteni (járni tud, de menni nem). A szenzitív időszakok lezárulta után, általában azt a nézetet tartják a szakemberek elfogadottnak, hogy már csak gyengébb eredményeket lehet elérni. Az alapozó jellegű mozgásterápiák azonban regressziós fázisban újra megnyitják a szenzitív ablakot, s ezzel lehetőség nyílik az elmaradottak pótlására, az idegi szerveződés újra strukturálására. Adott esetben ez felnőttek esetében, vagy a rehabilitációban is igaz agyi katasztrófa után.

A munka a gyermek fejlődése érdekében:

Meghatározott időn keresztül,​ meghatározott gyakorisággal

meghatározott intenzitással,

a cél eléréséig tart.

A cél minden esetben az, hogy a terápiában részesülő gyermek intelligenciájának és a családi szociológiának tükrében elérje a biológiai életkorának megfelelő idegrendszeri érettséget, kialakítsa az adekvát viselkedést és kialakuljon az egészséges önértékelése és önbizalma.

A mozgások, melyet a gyermek a folyamat során végez, a terápiás munka időszerűségének megfelelően szabályozott, számára érthető és kivitelezhető gyakorlatok, melyekkel az idegrendszer magasabb szintű érését érjük el a folyamat végére.

A feladatok esetenként unalmasak, fárasztóak, és akár küzdelmesek lehetnek a gyerekeknek, ezért kisebb-nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük. Ez a záloga az önbizalom épülésének.

Regresszió

A folyamatot terápiás regresszió kíséri, ami nem káros, nem kóros, meghatározott tünetekkel jár; ami lehetővé teszi az idegrendszer számára a korábbi hiányok megélését és integrálását, a gyermek testi-lelki- és szellemi fejlődésének érdekében. A regresszió leggyakoribb megnyilvánulása az érzelmi élet kibillenése, mint kísérő tünet, amely a mindenkori regresszió múltával kiegyensúlyozottá válik.

Ezért a terápiás folyamat megszakítása komoly zavarokat okozhat a gyermek fejlődésében.

Általában egy korábbi fejlődési fázis újra megjelenéseként tartjuk számon. Előfordulhat erős érzelmi hatásra felnőtteknél is. Ilyen például gyászidőszakban, ha valaki összekucorodva ringatózik, így nyugtatva magát. Előfordulhat túlzott fáradtság idején is, amikor egy apróság is kibillent minket lelki egyensúlyunkból.
A terápiás regresszió a fentiekkel szemben szándékosan kiváltott állapot. Mozgásterápiák esetében azt jelenti, hogy a spontán fejlődés során kialakult idegi kapcsolatokat, melyek nem megfelelően alakultak ki, a terápiás mennyiségű és megfelelő irányú ingerlés már szétbontja, de az új, megfelelő kapcsolatok, melyek a terápiás hatásra folyamatosan épülnek ki, még nem elég stabilak a megfelelő működéshez. Ebben az „interregnumban”, a magasabb vezérlési készségek átmenetileg nem érhetők el 100%-ban, ezért a terápia alanya infantilisabb viselkedést tanúsít.

Ez az állapot jelzi, hogy a terápia hatásos, működik, valódi helyreállító eredményt tud elérni. Ezért örülünk ennek az állapotnak. A gyermek a szocializációs tanulási folyamatait is újraindítja: türelem, fegyelem, szabálytudat, tisztelet, coping, stratégiák, stb. További lelkesítő lehetőség, hogy ilyenkor az elrontott nevelési görbék kiegyengethetők, a kötődési sebek gyógyíthatók. Gyakran előfordul, hogy örökbefogadott gyerekek ilyenkor tudnak kialakítani valódi, elsődleges kötődést az örökbefogadó szülővel, valamint a császármetszés útján világra jött gyermekek átélik a spontán születés élményét.

Az idegrendszer megmozgatásához, ahhoz, hogy valódi, tartós változást érjünk el, terápiás mennyiségű ingerre van szükség.

A terápiás mennyiség a következőket jelenti:

  1. megfelelő időn keresztül.
  2. megfelelő mélységben,
  3. megfelelő ingersűrűségű hatás.

Ahhoz, hogy ezt elérjük, minimálisan hetente kétszer meg kell dolgoztatnunk az idegrendszert.

Mivel belenyúlunk az idegrendszer működésébe, a terápiás hatás kiváltásával regressziót érünk el. A regresszió megszűnéséig muszáj folytatni a terápiát, különben megjósolhatatlan, hova fognak a „bóklászó” idegi kapcsolatok kötődni. Ha folytatjuk az idegrendszer megfelelő ingerekkel történő stimulálását, az elvárt, egészséges irányba tereljük a rendszert. Ennek időigénye egyénileg más és más lehet. Ezért, ha azt hallja a terapeutától, hogy még mindig regresszióban van a folyamat, és ezért nem hagyhatja abba a gyermek a terápiát, az nem Ön ellen van, hanem a gyermek érdekében történik.

Módszerünk elemei:

Holisztikus szemlélet

A holisztikus szemlélet abban áll esetünkben, hogy a szülő és a gyermek ne azonosítsa magát a viselkedésével és a tüneteivel. Legyen belátásuk a változás érdekében tett erőfeszítések fontosságára. Vállaljanak felelősséget a siker érdekében vívott folyamatban, hozzáállás és viselkedés tekintetében.
Amennyiben a szülő megértette az eredendő okokat, az összefüggéseket a gyermek nehézségeinek a kialakulásában, tegyen meg mindent a saját traumájának a feldolgozása érdekében. Ez ugyanis alapvetően meghatározhatja a gyermekéhez fűződő kapcsolatának minőségét és a terápiás folyamat sikerét.
Továbbá az első találkozástól a folyamat végéig a gyermeket az érési folyamatok, a biomechanika, a funkcionális táplálkozás, a család mechanizmusai, a közösség hatásai, és az aktuális állapot tükrében szemléljük és kezeljük.

Mozgásterápia

A mozgásterápia magában foglalja mindazokat a mozgásmintákat, melyekre az agynak az érése, épülése során szüksége van.

A kezdeti csecsemőkori, egyszerűbb gyakorlatoktól az egyre bonyolultabbá váló, összetett feladatokig. Ezek ismétlésén keresztül újraindulnak az agy érési folyamatai, pótolva a korábban kialakult hiányosságokat.

A terápia szabályai szerint: rendszeresen, meghatározott gyakorisággal, megfelelő intenzitással, a szükséges időn keresztül adunk az agynak ingereket, míg el nem érjük a kívánt állapotot.

Beszédfejlesztés

Mozgásterápiánk pozitív hatással van a beszédfejlődésre. Terapeutáink ismerik és használják a mozgásos feladatokkal együtt azokat a nyelvi fejlesztő játékokat, melyekre a nem beszélő, vagy megkésett beszédfejlődésű gyerekeknek szükségük van a nyelvi fejlődésük érdekében. A beszédindításban jelentős a mozgásterápia szerepe. Ha a gyermek beszédfejlődésének olyan akadályai vannak, melyek kompetencia határainkon túlmutatnak, akkor a velünk együttműködő szakemberekre tudunk támaszkodni.

Személyiségfejlesztés

Alapja a lelki egészség. Az egészséges személyiség kialakulásának alapfeltételei gyerekkorban a biztonság, stabilitás, elfogadás, biztonságos kötődés, autonómia, kompetencia, én-azonosság, igények szabad kifejezése, érzelmek megélése-kifejezése, játék, spontaneitás, önkontroll, realitás, keretek stb.
Ezek hiánya, vagy sérülése esetén felnőtt életünkben a sérült én-tudatban realitásvesztés következik be. Kialakulnak azok a sémák, melyek meghatározzák a felnőttkori működéseinket.

Oszteopátiás kezelés

Izomegyensúly zavar, vagy biomechanikai elakadás esetén oszteopata szakembereink vizsgálat után igyekeznek visszaállítani a csontok, ízületek, szalagok, izmok és a kötőszövet harmóniáját, lehetővé téve a test optimális működését, biztosítva a terápia sikeres folyamatát.

Nevelési, életvezetési tanácsadás

Ha a család bármely tagjának nehézségei vannak, az ez egész családra kihat. Ezért szemléletünk szerint a családot, mint egy működő rendszert kell támogatnunk és segítenünk. Fontos, hogy létrejöjjön a harmónia és értékes életet tudjanak megélni mindannyian.

Mozgásterápiánk a gyakorlatban

Minden csoportos foglalkozás 90 perc hosszú. Az üdvözlések után a gyerekek elfoglalják a helyüket a teremben és 5 perces csendgyakorlattal indítjuk a ráhangolódásukat. Ez idő alatt „megérkeznek” a terápiás helyzetbe testben és lélekben, és fel tudnak készülni a közös munkára. Az óra eleji beszélgetések korcsoportonként és alkalmanként eltérőek. 

A gyerekek a feladatok megkezdése előtt és közben is rendszeresen vizet isznak. 

Alapvetően gimnasztikai jellegű feladataik vannak, meghatározott ismétlésszámban és bonyolultságban egymásra épülő rendszerben.

A feladatokat a terapeuta az aktuális terápiás folyamatnak megfelelően kéri a gyerekektől, annak tükrében, hogy ki hol tart éppen.

Az óra során dinamikus és fizikálisan kevésbé megterhelő gyakorlatok váltakoznak, kisebbek esetében mondókázva, énekelve, gitár zenével, élő mesével kísérve.

Az óra végén játékkal és a napi munkájuknak az ön-értékelésével zárjuk a foglalkozást.

GYEREKSZÁJ:
-Azt kell megkérdezned tőlem, hogy hogyan sikerült a csendgyakorlat!
– Nahát, miért kell megkérdeznem?
-Mert el akarom mondani!

GYEREKSZÁJ:
Egy, egy, egy, egy, egy (Bendi fejet emel), egy, egy, egy, egy….egy, egy, egy, egy, egy…. Na, már csak kettő kell!

A gyerekektől minden óra elején jó híreket kérünk.
A jó hírek emlékeztetik őt a boldog pillanataira, tudatosítják benne a kisebb-nagyobb örömeit, amik derűt csempésznek a megterhelő hétköznapokba. Ez lesz az egyik alapja a pozitív életszemléletnek.
Ez támogató és megértő segítség a gyermeknek, hogy biztonságban érezheti magát velünk, hiszen a legfőbb célunk, hogy megismerjük és megértsük őt.

Gyakorolhatja az emlékek felidézését, ezzel fejlesztve a memóriáját. A gondolatainak megfogalmazása mások számára érthető módon erősíti az anyanyelvi készségeit, önbizalmát. Mindenkihez van türelmünk, ez idő alatt ezt ők is gyakorolják.

A terápia során az önismerete jelentősen fejlődik, amelyre a beszélgetések hatékony visszaigazolást adnak. A nehezen, vagy alig beszélő gyermek sincs ebből kizárva, hiszen rá is kíváncsiak vagyunk.

Ez a kommunikációs lehetőségek sokaságát adja a terápiában. Jobb megismerését a gyermek aktuális állapotainak, az érzelmeinek, beszédének, értékrendjének. Bepillantást kapunk a mindennapjaikba, mely segíti a gyermekkel való kapcsolódásunkat. Van köztük olyan, aki nehezen fogalmazza meg a saját megéléseit, ebben az esetben tudunk kérdésekkel támogatást adni. A nehézségeikről is előbb-utóbb beszélnek, ami a közös együtt gondolkodást hozza egy-egy téma kapcsán.

Elég idő elteltével, ha megnyertük a bizalmukat, akkor megnyílnak és közlékennyé válnak, ami számunkra komoly sikert jelent.

Mivel a gyermek teljes személyiségével dolgozunk, így van esélyünk lelki mélységek érintésére a fejlődésük érdekében.

Köztudott tény, hogy a testünk víztartalma:
– újszülöttként 75-84%,
– felnőtt korban 57-67%,
– az agyunk 74,8%

A szervezet harmonikus működéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő folyadék pótlása. Ez elsősorban tiszta vizet jelent. Amikor a víz a testünkben 2%-kal csökken, akkor jelentkezik a szomjúság, ám akkor már egy 60 kg súlyú szervezetből hiányzik 8,5 dl víz!

Arányaiban a kisgyermek szervezete több vizet tartalmaz, mint egy felnőtté, ezért a gyermekek esetében a víz pótlására nagy hangsúlyt kell fektetni.

Gyermekkorban, amikor a test építkezik, minden számára létfontosságú alkotóelemre szüksége van az egészséges fejlődéséhez. A víz meghatározó az egészségvédelemben, de a tanuláshoz, mozgáshoz és az agy jó működéséhez elegendő mennyiségű folyadékra van szükség.

Ha kevés a víz a gyermek szervezetében lelassulnak az agyi folyamatok, nem tud kellőképpen figyelni, fáradékonnyá válik, gyorsabban kimerül.
Az agyi kapcsolatok épüléséhez, a hormonok és az ingerület átvivő anyagok termeléséhez is alapvető fontosságú a megfelelő vízellátottság. Az agy elektromos energiáit a víz közvetítésével adja az összes funkcióhoz.

A terápiás munka során, amikor is a gyermek központi idegrendszerét építjük, nagy mennyiségű ingert adva az agynak, nagyon figyelünk a gyermekek megfelelő vízfogyasztására. Ha azonban a napi mennyiség bevitele kevesebb, mint amire szüksége van, akkor nagyon ingerült és fáradt a gyermek. Ilyenkor a kedélyállapota nem kielégítő, nehezen motiválható és általánosságban elmondható, hogy gyenge a teljesítménye, alul működik.
Igyunk tehát elegendő vizet!