Diszgráfiás csoport

A diszgráfia az írás tartalmi- és/vagy alaki eltérései, gyakran ismétlődő jellemző hibákkal, mely nem függ az általános intelligencia szinttől.
Az íráskészség gyengesége a tanulási zavarok körébe tartozik, mely gyakran társul a diszlexiával, ami az olvasás gyengeségét jelenti.

Alaki hibák:

a csúnya írásképtől akár az olvashatatlanságig terjedhet.
Ha jellemzően kevés, vagy ritka a helyesírási/elírási hiba az irományban, akkor az élettani nagymozgások éretlensége, a finom-motorikus készségek fejletlensége, esetleg vizuális feldolgozási zavar állhat a háttérben.
A szem-kéz koordinációs problémák az idegrendszer éretlenségeit mutathatják.

Tartalmi hibák:

rendszeresen visszatérő rendellenességek különböző kombinációban fordulhatnak elő.

  • Betű kihagyás – akár egész szótagok is
  • Betű csere – elírás, vagy sorrendhiba
  • Hiányzó szóhatárok, szabálytalan egybe– vagy különírás
  • Hiányzó ékezetek – hosszú mássalhangzók hiánya

Az alaki és a tartalmi rendellenességek leggyakrabban együtt járnak. Ha ezek a tünetek megjelennek jellemzően kisiskolás korban, akkor a gyakoroltatás nem célravezető, mert a háttérben kialakulatlanságok vannak, melyeket ki kell deríteni és orvosolni szükséges.

Nagyon gyakori elmaradást a beszédfeldolgozás zavara, megkésettsége adja, erről bővebben itt olvashat.

A beszédfeldolgozásért felelős agyterületek 6 éves korra befejezik az érési folyamatot, tehát azután spontán érésre nem lehet számítani. Ezt a későbbiek során célzott fejlesztéssel lehet hatékonyan kezelni, nem segít a korrepetálás.

Diszgráfia reedukáció:

Nálunk az elmaradt készségek kialakítása diszgráfiás foglalkozás keretében történik, mely többféle módszer sajátos ötvözete.

Ez magában foglalja a Gósy Mária nyelvész professzorasszonytól, dr. Dévény Éva orvostól és dr. Schneider Júlia orvostól ebben a témában tanultakat, és a több, mint harminc év alatt összegyűlt tapasztalatokat. Hatékonyságára jellemző a szülők visszajelzései alapján, hogy azoknál a gyerekeknél, akikkel végigvisszük a programot, ki tud alakulni a beszédfeldolgozás automatizált készségszinten. Ez a tanulmányaikban a későbbiekben fényesen visszaigazolódik.

A diszgráfiás fejlesztések hetente 1×60 percben, a szülő jelenlétében történnek.