Mi várja nálunk?

Első találkozás

Időpontra érkezés lehetőség szerint mindkét szülővel. Egy időben csak egy családdal dolgozunk, hogy teljes figyelmet tudjunk adni.

Az előzőleg kitöltött és visszaküldött Anamnézis lapot, valamint a gyermekről készült dokumentációkat elemezzük végig a szülőkkel, értelmezve a fellelhető összefüggéseket. A vizsgáló személy megfigyeli és elemzi közben a gyermeket és a szülői megnyilvánulásokat.

A teljes folyamat 1,5-2,5 óra hosszan tart, ez idő alatt a gyermek eleinte csak figyeli az eseményeket, van ideje akklimatizálódni. A szülők mindvégig jelen vannak.
Az állapot, és a gyermek korának tükrében különböző egyszerűen kivitelezhető, ha kell játékos formában történő felmérést asztali szituációban végzünk.

Ha a gyermek állapota megengedi, akkor felvesszük a differenciált beszédhang tesztet. Vizsgáljuk az anyanyelvi készségszintet.

Megnézzük a gyermek izomegyensúlyi és biomechanikai állapotát, félig levetkőzve, hogy a gerinc szabadon látható legyen.

Mozgásos vizsgálattal megnézzük az idegrendszer érettségét, feltérképezzük a biológiai életkortól való eltéréseket.

Mindkét szülő jelenlétében összefoglaljuk a megfigyelt és a szülőktől kapott információk alapján a gyermek állapotát, és annak lehetséges fejlesztési módjait.

Tájékoztatást adunk a házban folyó munkáról, és amennyiben szükséges javaslatot teszünk más szakemberek bevonására.
Amennyiben kérik erről írásos dokumentáció is készül a szülők részére.

Érkezés a foglalkozásokra

A gyermekeket a bejárati ajtóig kísérik a szülők, és egy rövid búcsú után a gyermekek egyedül jönnek be a házba.

Az előtérben leteszik a cipőiket, fertőtlenítik a kezeiket és a belső térben öltözhetnek át. Ha a gyermek állapota ezt igényli, akkor ehhez is kap iránymutatást, illetve a lehető legkevesebb segítséget.

A terápiás órák 90 perc hosszúak, ettől kizárólag egyéni foglalkozás esetén térünk el, ha szükséges.

Érkezés optimálisan a foglalkozás megkezdése előtt 5-10 perccel.

Egészségügyi előírás: a terembe belépés előtt a felső ruházatot át kell cserélni.

Terápiás óra

A foglalkozásokon a gyermekek a szülők nélkül vesznek részt, ez idő alatt a szülőknek nem kell jelen lenni.

A foglalkozások tematikája a terápia folyamán a fejlődés tükrében változik az aktualitásoknak megfelelően. Ezek fizikailag és mentálisan, esetenként pszichésen is fárasztóak, de mindig figyelembe vesszük a gyermek pillanatnyi szükségleteit. Nem az igényeit, hanem a szükségleteit!

Igyekszünk azonban a gyermekek fejlődését a szülőknek nyílt órán bemutatni, amit évente egyszer, május hónapban szervezünk meg.

A foglalkozások végén pár szóban kapnak a szülők tájékoztatást a gyermek órai munkájáról.

Mit hozzon magával a gyermek?

  • Váltóruhát
  • Nagyméretű törölközőt
  • Puha talpú váltócipőt
  • Kulacsot – üresen
  • Szükség esetén 1db másodlagos tárgyat
  • Mindezt egy hátizsákban

Mit ne hozzon magával a gyermek?

  • Játékokat
  • Digitális eszközöket

Távozás

A foglalkozás után a gyermeknek szüksége van egy átöltözésnyi időre. Amennyiben a szülő nem tud megérkezni addigra, kérjük telefonon jelezni, hogy informálhassuk a gyermeket és gondoskodni tudjunk a felügyeletéről. 12 év alatti gyermek nem hagyhatja el a házat felügyelet nélkül!